Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR

V příloze Vám přikládáme materiály k GDPR - ochraně osobních údajů, platné od 25. května 2018. Jedná se o Metodický pokyn starosty SH ČMS k plnení obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, dokument Doporučení pro pobočné spolky SH ČMS vhodné pro SDH a dále Souhlas se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS ve dvou formátech (doc, pdf).

Souhlas se zpracováním údajů je nutné odevzdat současně s přihláškou nového člene, ale získat jej i od členů stávajících. Žádáme zástupce jednotlivých sborů aby si tento souhlas nechali podepsat od stávajících členů a odevzdali je hromadně nejpozději na podzimním Shromáždění starostů SDH okresu Kolín. Ten, kdo souhlas odmítne odsouhlasit a podepsat, se nemůže stát a nebo nadále být členem SH ČMS.

kategorie: