• Krajská soutěž v Požárním sportu

  V sobotu 19. června 2021 proběhla Krajská soutěž v Požárním sportu, disciplíně požární útok družstev dospělých, soutěž jednotlivců na 100 m překážek kategorie mužů a žen a kompletní soutěž jednotlivců dorostu.

  Soutěž v požárním útoku probíhala na hasičském sportovišti ve Kšelích, zbývající soutěže na atletickém stadionu Na Kutilce v Českém Brodě.

  I přes velmi horké počasí se obě soutěže vydařily, za což patří poděkování zejména organizačnímu týmu a technické četě seskládané v rámci OSH Kolín, ale i členům SDH Kšely, kteří závodníky přivítali na své domácí půdě.

 • Tréninkový kemp

  V sobotu 29.5.2021 proběhl „Tréninkový kemp“, neoficiálně nazývaný kulový blesk. Pro naši mládež byly v areálech ve Velimi, Klučově a Kšelích připraveny disciplíny vycházející ze hry Plamen. Děkujeme rozhodčím, technické četě, pořadatelům SDH Kšely, SDH Vítězov, SDH Klučov a SDH Kostelec nad Černými lesy za přípravu překážek a materiálu. Vítězné družstvo SDH Klučov nás bude reprezentovat na krajském kole hry Plamen ve Vlašimi.

 • Úhradu členských příspěvků

  Termín pro zaplacení členských příspěvků je prodloužen do 30. 6. 2021.

  Příspěvky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH