• Uzavření kanceláře

  Vzhledem k nařízení vlády o omezení volného pohybu osob, bude kancelář ode dne 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 uzavřena.

  Veškeré požadavky budu vyřizovat telefonicky nebo emailem.

  Termín pro zaplacení poplatků je podloužen do 30. 4. 2021.

  Poplatky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH

  Věřím, že nastalou situaci pochopíte.

  Krásný den a pevné zdraví.  Lucie Hyblerová

  kancelář OSH Kolín

   

  SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín

  Hasičká 80, Zibohlavy 280 02

 • Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo již 47. ročník literárně - výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021.

  Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (družstva mladých hasičů, Domy dětí a mládeže, skautské organizace apod.).

  Soutěž je rozdělena do několika věkových kategorií ve třech částech - literární, výtvarné a zpracované pomocí digitálních technologií.

  Vyhodnocené práce je nutné předat na OSH Kolín nebo HZS Kolín do 12. března 2021.

 • Evidence dárců krve

  Tak jako v předchozích letech, i za rok 2020 bude na OSH Kolín vyhodnocena výzva DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI.

  V případě, že máte zájem zapojit se do výzvy DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI, pošlete nám prosím na e-mail rada.prevence@oshkolin.cz kopii průkazu dárce krve nejdéle do 22. 1. 2021, abychom mohli evidenci uzavřít.