Informace

PLAMEN

Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu.

Vyhlašovatelem všech soutěží hry Plamen je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Rozdělení družstev:

mladší - do 11 let

starší  - od 11 do 15 let

Program:

- závod požárnické všestrannosti /ZPV/

- požární útok

- štafeta 4 x 60 m s překážkami

- požární útok s překážkami CTIF

- štafeta CTIF

- štafeta požárních dvojich 

 

SOUTĚŽE PRO DOROST

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo pro celoroční systematickou a všestrannou činnost dorostenecké mládeže SH ČMS závaznou směrnici, která je základem pro nácvik požárních disciplín a umožňuje zvyšování znalostí z oblasti výchovy v požární ochraně. Posláním činnosti je soutěžní formou rozvíjet znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem je soutěžní formou podporovat celoroční činnost dorostenců a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých oblastech požární ochrany.

Vyhlašovatelem soutěží dorostu je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Kategorie:

I.  dorostenecká družstva

   - dorostenci

   - dorostenky

   - smíšená družstva (pouze do úrovně okresních kol)

II. jednotlivci

  - dorostenci

  - dorostenky

Program:

- závod požárnické všestrannosti /ZPV/

- požární útok

- štafeta 4 x 100 m s překážkami

- běh na 100 m s překážkami

- test z požární ochrany

- dvojboj 

 

POHÁROVÉ SOUTĚŽE, LIGY, MEMORIÁLY

Ligy na okrese Kolín:

- Kutnohorská hasičská liga

- Podlipanská liga

- Polabská liga

Pohárové soutěže, memoriály a ostatní soutěže dle určení pořádajícího SDH

 

PO OČIMA DĚTÍ

Požární ochrana očima dětí je každoročně vyhlašovanou soutěží SH ČMS, kdy mají děti, žáci a mládež možnost zapojit se v literární či grafické části a odevzdat svůj výtvor. Mohou tedy nakreslit obrázek nebo sepsat příběh k danému tématu.