Odkazy

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska www.dh.cz  
SH ČMS Středočeského kraje www.ksh-stck.cz  
Centrální evidence SH ČMS www.evidencesdh.cz  
     
Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz  
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. www.hvp.cz  
     
HZS Středočeského kraje Územní odbor Kolín, stanice Kolín  
  Polepská 634  
  280 02  Kolín  
     
  www.hzskladno.cz  
  telefon 950 885 011
  ID datové schránky xjjhpq3
  e-mail podatelna@sck.izscr.cz
    ps.kolin@sck.izscr.cz
     
Centrum hasičského hnutí www.chh.cz  
Nadace pro podporu hasičského hnutí www.nphh.cz  
     
Požární bezpečnost s. r. o. www.vyzbrojna.cz  
Recyklujte s hasiči www.recyklujteshasici.cz  
Volej s hasiči www.volejshasici.cz  
     
Kolínský deník www.kolinskydenik.cz  
Hasičská televize www.firetv.cz  
     
Podlipanská liga www.podlipanskaliga.cz  f