• KURZ ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 2024

  OSH Kolín, OORP ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kolín pořádá

  KURZ ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  Termín: ZZA 16. - 17. března

 • Školení preventistů

  OSH Kolín – odborná rada prevence pořádá školení preventistů odbornosti III. a obnovy III. a II. Školení je určené pro členy SH ČMS spadající pod OSH Kolín.

 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí.

  OSH Kolín – odborná rada prevence ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Kolín pořádá kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je určený pro členy SH ČMS spadající pod OSH Kolín, převážně pracují s mládeží.

  Více informaci na tel. 731 549 952 - Milan Bug  Přihlášky posílejte do 30.1. 2023 na tomto na tomto odkazu: https://forms.gle/QexsztWCiw4LLFSs5

 • Pálení čarodějnic

  Každým rokem je zvykem 30. 4. pálení čarodějnic, u kterých se mnozí těší na opékání špekáčků, podpalování velkého množství přírodních materiálů, a především si užít příchod jarního počasí ale i u této činnosti nesmíme zapomínat na různá nebezpečí, které by mohlo ohrozit naše životy a zdraví osob, zvířat a majetku.

 • Spalování přírodních materiálů

  Spalování přírodních materiálů  Jarní sezóna obvykle začíná úklidem zahrad, při kterém se začíná objevovat velké množství požárů vzniklých spalováním biologického odpadu (např. suché listí, větve, trávy). Kontrolované pálení přírodních materiálů je možné, pokud přítomná osoba dovršila věku 18 let, řídí se podmínkami stanovených zákonem o požární ochraně, spaluje suchý přírodní materiál v malém množství a s připravenými hasícími prostředky v případě možného šíření ohně. Je zakázáno pálit obaly od plastů, barevné noviny, chemicky ošetřené dřevo, vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky, pneumatiky apod.

 • Ukliďme své okolí

  SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Kolín a Okresní odborná rada prevence vás vyzývá k akci  Ukliďme své okolí - akce proběhne od 18.3. do 24.4. 2022

 • Školení preventistů

  OSH Kolín – odborná rada prevence pořádá školení preventistů odbornosti III. a obnovy III. a II. Školení je určené pro členy SH ČMS spadající pod OSH Kolín. Propozice a testové otázky naleznete v příloze.

 • Kurz zotavovacích akcí

  OSH Kolín – odborná rada prevence ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Kolín pořádá kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je určený pro členy SH ČMS spadající pod OSH Kolín, převážně pracují s mládeží.

 • Bezpečné oslavy nového roku

  Blíží se oslavy nového roku, které jsou tradičně oslavovány odstřelováním zábavné pyrotechniky, to nepochybně přináší různá nebezpečí, proto musíme k pyrotechnice přistupovat s opatrností a zodpovědností.

 • Informace pro dárce krve

  Vážení dárci krve,

  dovolte mi vás informovat o změně termínu pro zaslání vašich průkazů dárců krve s potvrzeným odběrem. Registr uzavíráme 30.11.2021 a nově budeme přijímat dárce do registru od 1. prosince do 30. listopadu nadcházejícího roku.

  Důvodem této změny je předávání dárků na Shromáždění starostů, které se koná v březnu. Většina sborů oceňuje dárce již na Výročních valných hromadách, proto jsme se pro zabezpečení dárků pro dárce a lehký průběh předání na Výročních valných hromadách SDH rozhodli takto.

  Prosíme tedy dárce, aby své legitimace poslali nejdéle do 30. 11. 2021.

  Své průkazy dárců zasílejte oskenované na e-mailovou adresu rada.prevence@oshkolin.cz.

  Děkuji všem dárcům, kteří darují krev a těšíme se na ještě větší účast.                                                                                             Milan Bug

                                                                                             vedoucí OORP

Stránky