Pálení čarodějnic

Každým rokem je zvykem 30. 4. pálení čarodějnic, u kterých se mnozí těší na opékání špekáčků, podpalování velkého množství přírodních materiálů, a především si užít příchod jarního počasí ale i u této činnosti nesmíme zapomínat na různá nebezpečí, které by mohlo ohrozit naše životy a zdraví osob, zvířat a majetku.Pokud se rozhodnete rozdělat ohýnek v prostorách vaší zahrady, mějte na paměti pár pravidel, která je při spalování přírodních materiálů zapotřebí dodržovat:

• Vytvořit účinné opatření proti vzniku a šíření požáru (např. obložením ohniště kameny).

• K zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky (např. benzín, líh).

• Oheň mějte stále pod kontrolou.

• K uhašení ohně použijte vodu nebo zasypte ohniště pískem.

V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.Jestliže se chystáte zapalovat velké množství přírodních materiálů, je důležité se stálé řídit pravidly s otevřeným ohněm a zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. Tuto činnost nezapomeňte nahlásit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. V případě zanedbání této činnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokud je organizátorem akce obec, je dobré domluvit přítomnost dobrovolných hasičů své obce.Několik zásad, které je dobré při pálení čarodějnic dodržovat:

• Správné umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů minimálně 1 metr, od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů.

• Zvážit povětrnostní podmínky (směr a síla větru).

• Při rozdělávání ohně nepoužívat vysoce hořlavé látky (např. benzín, líh).

• Při pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.

• Od ohně se nevzdalovat a mít ho stále pod kontrolou.

• Místo pálení je možné opustit, pokud je řádně zahašeno.Možnost nahlášení pálení naleznete na tomto odkazu: https://paleni.izscr.cz/. Nahlášení pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. V případě vzniku požáru neodkladně kontaktujte hasičský záchranný sbor na linku 150 a 112.

kategorie: