Spalování přírodních materiálů

Spalování přírodních materiálůJarní sezóna obvykle začíná úklidem zahrad, při kterém se začíná objevovat velké množství požárů vzniklých spalováním biologického odpadu (např. suché listí, větve, trávy). Kontrolované pálení přírodních materiálů je možné, pokud přítomná osoba dovršila věku 18 let, řídí se podmínkami stanovených zákonem o požární ochraně, spaluje suchý přírodní materiál v malém množství a s připravenými hasícími prostředky v případě možného šíření ohně. Je zakázáno pálit obaly od plastů, barevné noviny, chemicky ošetřené dřevo, vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky, pneumatiky apod.Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení biologického odpadu vždy ohlásit územně příslušnému HZS kraje. Za porušení ohlášení této činnosti může HZS kraje uložit pokutu.

Plošné vypalování porostů je přísně zakázané podle zákona o požární ochraně. Osoby, které se dopustí tohoto přestupku jim lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Příchodem teplejší dnů si mnozí lidé spojují s rozděláním ohně v přírodě a opečením něčeho dobrého k jídlu. Ale ani u této příjemné činnosti nesmíme zapomínat, že oheň může napáchat spoustu škody na majetku nebo ohrozit naše životy. Mnoho požárů vzniká nedokonalím uhašením ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety. Pro bezpečné rozdělávání ohně je třeba dodržovat několik zásad:

• ohniště je třeba bezpečně oddělit od okolního prostředí a to např. obložením ohniště kameny

• k zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky např. benzín

• pokud fouká silný vítr je lepší oheň vůbec nerozdělávat

• od ohně se nevzdalujte, mějte ho stále pod kontrolou a je vhodné si připravit hasební prostředek např. hlínu, aby bylo možné oheň rychle uhasit a nedošlo k jeho šíření

• při odchodu ohniště uhaste

• k uhašení ohně použijte vodu, a ještě pro jistotu ohniště zasypte pískem nebo hlínou

• pokud se oheň vymkne kontrole a jeho šíření nejste schopni uhasit vlastními silami, neprodleně zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112Možnost nahlášení pálení naleznete na tomto odkazu: https://paleni.izscr.cz/. Nahlášení pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

kategorie: