Doplnění evidence aktivních sportovců

Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců je základní podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu, a to např. v programu Můj klub. Kancelář SH ČMS žádá všechny sbory dobrovolných hasičů, aby do 31. října 2018 doplnily své sportovce do evidence aktivních sportovců, pokud tak ještě neučinily v průběhu roku. Stávající evidovaní sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020. Doplnění je možné prostřednictvím https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport

Sportovci v soutěžích = registrovaní sportovci,  účastníci postupových soutěží (hra Plamen, požární sport dorostu, mužů a žen).

Aktivní sportovci = individuální sportovci s účastí min. na 4 sportovních akcích a dále sportovci ve volnočasové oblasti s měsíční pravidelnou pohybovou činností.

Zdroj: DH.cz

 

kategorie: 
Datum svěšení: 
Středa 31.Říjen 2018