Evidence AKTIVNÍCH SPORTOVCŮ V SDH

ŽÁDÁME VŠECHNA SDH O DOPLNĚNÍ INFORMACÍ - VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE:

Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu a to včetně Programu VIII.

Evidenci sportovců v soutěžích za rok 2017 provedla jednotlivá okresní sdružení ve spolupráci s Kanceláří SH ČMS na základě přihlášek do okrskových respektive okresních kol postupových soutěží všech kategorií.

Evidenci aktivních sportovců je nutné provést v rámci SDH. Proto si dovolujeme požádat všechna SDH o vyplnění následujícího formuláře: http://prihlasky.dh.cz/default/index/sport/

Termín aktivní sportovec dle metodiky MŠMT = takový sportovec, který se min. 4 x v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu nebo klasických disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál,...)

Po vyplnění a odeslání formuláře bude vaše registrace automaticky zaznamenána v centrální evidenci členské základny SH ČMS.

Termín pro vyplnění : do 19.11.2017

Děkujeme velmi za spolupráci.

kategorie: