Formuláře - nutné odevzdat do 31. 1. 2024

Upozorňujeme vás na povinnost odevzdat doklady níže uvedené.

Veškeré doklady je nutné v řádném termínu odevzdat do 31. ledna 2024 na OSH Kolín.

 

Zpráva o Valné hromadě SDH za rok 2023 - pokud byla uskutečněna

- odevzdává každé SDH

 

Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2023

- odevzdává každé SDH

 

 

Registrační list kolektivu mladých hasičů

- odevzdává každé SDH, které má ve své členské základně mladé hasiče = členy do 18. let.

 

Registrační list sportovního oddílu

- odevzdává každé SDH, jehož členi vykonávají hasičský sport

 

Upozorňujeme také na povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2022 v řádném termínu.

kategorie: