Informace z kanceláře

Provoz kanceláře bude do odvolání fungovat na tel. 602 271 855 nebo na emailu sh.kolin@c-box.cz

Poplatky

  • poplatky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH

  • termín pro zaplacení poplatků je prodloužen do 30. 6. 2020

Povinnost SDH

  • do spolkového rejstříku se zapisuje statutární zástupce - starosta Sboru dobrovolných hasičů, řádně zvolený Valnou hromadou v roce 2019/2020. Sbory, které ještě neodevzdali, prosíme o doručení originálních tiskopisů (do schránky OSH nebo shránky na adresu 28. října 1258, Český Brod) Zápis do spolkového rejstříku viz. http://www.oshkolin.cz/content/zabezpeceni-valnych-hromad

 

 

Datum svěšení: 
Úterý 30.Červen 2020