MŠMT - dotační program MŮJ KLUB

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019. Seznamy jsou zveřejňovány po částech.

Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti.

1. část ze dne 15.05.2019 zde
2. část ze dne 31.05.2019 zde
     
     
     
     
     
     

 

 

kategorie: 
Datum svěšení: 
Středa 10.Červenec 2019