MŠMT - dotační program MŮJ KLUB

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019. Seznamy jsou zveřejňovány po částech.

Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. Příjemci dotace jsou průběžně doplňováni.

Aktualizace k 30. 7. 2019 v příloze  

 

 

kategorie: 
Datum svěšení: 
Úterý 10.Září 2019