Obnovení činnosti kanceláře

Provoz kanceláře je opět v činnosti :

                úterý 13 - 17 hod

                pátek 8 - 13hod.

 

Poplatky

    poplatky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH

    termín pro zaplacení poplatků je prodloužen do 30. 6. 2020

Povinnost SDH

    na základě zapsání do spolkového rejstříku jsou SDH povinna zveřejňovat Přehled o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky – tiskopisy najdete na http://www.oshkolin.cz/content/povinnost-zverejnovani-prehledu-o-majetku...

    do spolkového rejstříku se zapisuje statutární zástupce - starosta Sboru dobrovolných hasičů, řádně zvolený Valnou hromadou v roce 2019/2020. Sbory, které ještě neodevzdali, prosíme o doručení originálních tiskopisů Zápis do spolkového rejstříku viz. http://www.oshkolin.cz/content/zabezpeceni-valnych-hromad

Datum svěšení: 
Úterý 30.Červen 2020