Pojistná smlouva HVP pro členy SH ČMS - pro dospělé, platná od 1.1.2013

Od 1.1. 2013 vešla v platnost nová pojistná smlouva na úraz (pojištění členů - dospělých na základě zaplacení členského příspěvku).

Upozorňujeme na čl. 4 odst. 2, kde naplnění odškodnění dojde za předpokladu nahlášení do kalendáře akcí a bude dáno na vědomí statutárnímu zástupci SDH, tj. příslušnému OSH. Odst. 3 pojednává o úrazu při konání požárního útoku (vše je podmíněno - neporušit předpisy SH ČMS).

Nová pojistná smlouva oproti staré smlouvě zvyšuje finanční částku na odškodnění našich členů.

Připomínáme, že je třeba všechny významné akce a soutěže hlásit do kanceláře OSH.

Více v příloze.

kategorie: