Pozvánka ke školení rozhodčích požárního sportu

 Místo:        Zasedací místnost stanice HZS Kolín (Polepská 634, 280 02 Kolín IV)

Termín:      sobota 23. března 2013

Začátek:    8:00 hod

Školení je určeno pro všechny členy SDH na okrese Kolín, kteří mají zájem působit jako rozhodčí na soutěžích v PS. Jsou vítáni zejména zájemci o post rozhodčích na okresním kole. Absolventi školení ovšem nebudou povinní na okresním kole rozhodovat.

Školení bude provedeno několika školiteli pod vedením p. Vilímka – držitele osvědčení rozhodčí – instruktor a pro zájemce bude zakončeno zkouškou, po jejímž úspěšném složení, lze získat průkaz rozhodčího PS. Zkouška bude obtížná a složená z testové a praktické části ovšem není povinnost ji po školení absolvovat.

Školení bude celodenní, přesto během něj není možné probrat pravidla PS do všech detailů a tudíž je nutné jejich předběžné studium!! Směrnice hasičských soutěží a pravidla PS lze najít na tomto odkazu:

http://www.dh.cz/dokumenty/smernice-pravidla/smernice2012.pdf

nebo jako Přílohu č. 1 této pozvánky. Velmi vítané budou i konkrétní dotazy na sporné či nejasné situace z praxe!!

Školení není nijak zpoplatněno a občerstvení na něm zajištěno.

v.r. Kamila Havlínová

starostka OSH KolínZávazné přihlášky posílejte na OSH Kolín  e-mail: sh.kolin@c-box.cz nejpozději v termínu do 15.3.2013

kategorie: