První adventní neděli začíná čas klidu a pohody, nenarušte si ho návštěvou hasičů u vás doma

O vánočních svátcích dochází nejčastěji k požárům od hořících svíček, zejména umístěných na adventních věncích.

  • Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoliv a na cokoliv hořlavého. Svíčky umisťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte do těsné blízkosti záclon, sedacích souprav, skříní a k oknům do průvanu. Zapálené svíčky nesmíte nechávat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Nezapomeňte, že svíčka je otevřený oheň.
  • Dbejte zvýšené opatrnosti na děti a domácí zvířata. Chvilka nepozornosti může zapříčinit převrhnutí svíček na adventním věnci a způsobit tak popáleniny a vznik požáru.
  • Používejte svíčky určené k jejich zapalování. Svíčky, které se používají k zapalování svícnů nejsou vhodné pro adventní věnce, protože rychleji prohoří a mohou zapálit věnec.

Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření.

  • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření.
  • Pokud vzplane pánev, ze všeho nejdříve vypněte elektřinu, popřípadě plyn. Teprve potom se pokuste oheň udusit, například přiklopením pánve či poklicí. V žádném případě nehaste pánev vodou, může dojím k vzplanutí nebo vás může rozpálený olej popálit.

Hasičské záchranné sbory České republiky vyjížděly loni na Štědrý den k 48 požárům, které vznikly lidskou nedbalostí a špatným zacházením s otevřeným ohněm.

Co dělat v případě požáru?

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví osob, teprve potom majetek. Požár co nejdříve nahlaste hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Okresní odborná rada prevence Vám přeje klidné prožití Vánočních svátků.