Setkání ZH okresu Kolín

Předvánoční setkání s našimi Zasloužilými hasiči jsme i v letošním roce uspořádali v restauraci ARCHERY v Nové Vsi I, a to v neděli 15. prosince 2019.

Pozvání Kamily Havlínové, starostky OSH Kolín, přijala paní Vavřinová a pánové Běloch, Bradna, Bruthans, Bydžovský, Hrabánek, Kladivo, Němeček, Šálek, Urbánek a Zatloukal. Pozvání přijala i paní Nevečeřalová, bývalá vedoucí kanceláře, dále se zúčastnili členové Výkonného výboru pan Milan Bug a Ing. Petr Polášek, spolu s nynější vedoucí kanceláře Lucií Hyblerovou. 

Fotogalerie zde.

kategorie: