Setkání ZH okresu Kolín

Na neděli 2. června 2013 bylo naplánované setkání pro Zasloužilé hasiče okresu Kolín.

Vzhledem k dobré dostupnosti a příjemnému prostředí byl vybrán Zájezdní hostinec - Černokostelecký pivovár. Pro naše Zasloužilé hasiče byla připravena prohlídka pivovaru, po které následoval společný oběd.  Kamila Havlínová, starostka OSH Kolín, během tohoto setkání přiblížila přítomným aktuální činnost okresního sdružení a zároveň využila této příležitosti, aby jménem svým i jménem Výkonného výboru OSH Kolín popřála panu Pačesovi, členu SDH Kostelec nad Černými lesy, všechno nejlepší k jeho významnému životnímu jubileu.

Setkání bylo poznamenáno několikahodinovým výpadkem elektřiny v hostinci, deštivým počasím a jak se později ukázalo blížícími se povodněmi, a i z tohoto důvodu bylo toto setkání ukončeno dříve. 

I přesto doufáme, že z této akce stane tradice a v příštím roce se opět sejdeme v hojném počtu.

 

Fotogalerie zde.

kategorie: