Školení preventivní požární hlídky na veřejných akcích

Náplň kurzu: 

- Legislativa v oblasti požární ochrany, zaměřena k činnosti preventivní požární hlídky.

- Seznámení s činnost preventivní požární hlídky.

- Možné zdroje vzniku požáru na akcích.

- Druhý a značení únikových cest.

- Druhy hasiv a vybavení preventivní požární hlídky.

- Povinnost preventivní požární hlídky při požáru.

Součástí školení je praktické použití přenosného hasícího přístroje. Vice viz přiložený dokument.

 

příloha: 
datum: 
Pátek 20.Říjen 2023