Statut Čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

Dne 1. ledna 2014 vešel v platnost nový statut vyznamenání Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Nový status přináší řadu důležitých novinek. Nejedná se sice o žádné převratné změny, spíše o ujasnění a zpřísnění původním znění, které je ale přesto potřeba znát. Zde tedy přinášíme přehled nejdůležitějších změn. Aktualizace: 07.03.2017 - doplněn Statut Záslužné medaile KSH Středočeského kraje, 09.05.2018 doplněn Doplněk statutu Čestných vyznamenání a titulů SH ČMS ze dne 20.04.2018

Čestné uznání OSH - MSH  (ČU OSH)

Nově je nutnou podmínkou předchozí udělení Čestného uznání SDH. Minimální doba mezi čestnými uznáními není stanovena.

Čestné uznání KSH  (ČU KSH)

Nově je nutné nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH, tj. Čestné uznání OSH, medaili Za příkladnou práci i medaili Za zásluhy.

Čestné uznání SH ČMS (ČU SH ČMS)

Nově je nutné nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH a KSH, tj. medaili sv. Floriána a nižší.

Medaile Za příkladnou práci

Nově se zavádí podmínka dosažení věku 28 let. Navíc musí uplynout 5 let od prvního udělení ČU OSH.

Medaile Za zásluhy.

Alespoň 1 rok od udělení Medaile Za příkladnou práci.

Medaile sv. Floriána

Alespoň 1 rok od udělení ČU KSH.

Medaile Za mimořádné zásluhy

Alespoň 1 rok od udělení ČU SH ČMS.

Medaile Za věrnost

Nově až po dovršení 15 let věku.

Medaile Za zásluhy o výchovu

Nově je nutnou podmínkou předchozí udělení medaile Za příkladnou práci.

Řád sv. Floriána

Je nutné nejprve získat všechna předchozí vyznamenání, navíc je novou podmínkou nejméně 30 let členství a dosažení věku 50 let.

Titul Zasloužilý hasič

Podmínkou je 40 let členství (dříve bylo 35 let) a dovršení 65 let věku (dříve bylo 60 let).

Záslužná medaile Středočeského kraje

viz příloha

Společně s textem, zpracovaným OSH Praha - východ, přikládáme i schéma které jasně popisuje nová pravidla pro udělování vyznamenání hasičům-jednotlivcům.

 

kategorie: