Statut odborných rad

Výkonný výbor SH ČMS schválil dne 23.03.2017 Statut odborných rad, který tímto dnem nabyl účinnosti.

kategorie: