Stejnokrojový předpis SH ČMS - I/4-2010

aktualizace 25.01.2017

Pro zajištění jednotného postupu při používání stejnokrojů vydalo SH ČMS stejnokrojový předpis číslo I/4-2016, platný od 01.06.2016. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí. Dne 22.10.2016 byl schválen Dodatek č. 1 k tomuto předpisu.

Přílohy ke Stejnokrojovému předpisu SH ČMS - I/4-2012 naleznete v příloze, stejně tak informace pro objednání dámských šatů.

 

Příloha č. 1

OZNAČENÍ ČLENŮ SH ČMS (SDH)
- Člen SH ČMS (SDH)
- Člen SH ČMS (SDH) po 3. letech členství
- Člen SH ČMS (SDH) po 5. letech členství
- Člen SH ČMS (SDH) po 8. letech členství, velitel družstva (hlídky)
- Člen SH ČMS (SDH) po 10. letech členství, člen rady mladých hasičů
 
OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SDH
- Vedoucí kolektivu
- Člen výboru, revizor
- Nám. starosty ,velitel, před. RR
- Starosta SDH
 
OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRSKŮ
- Aktivista okrskového výboru 
- Člen okrskového výboru, revizor
- Nám. starosty, velitel, před. RR
- Starosta okrsku 
 
 
Příloha č. 2
 
OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OSH 
- Zaměstnanec kanceláře OSH
- Vedoucí kanceláře OSH
- Člen odborné rady OSH
- Člen VV OSH a OKRR
- Náměstek starosty OSH, předseda OKRR
- Starosta OSH  
 
 
Příloha č. 3
 
OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KSH
- Zaměstnanec kanceláře KSH
- Vedoucí kanceláře KSH
- Člen odborné rady KSH
- Člen VV KSH, člen KKRR
- Náměstek starosty KSH, předseda KKRR
- Starosta KSH
 
 
Příloha č. 4
 
OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SH ČMS
- Zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH, instruktor ÚHŠ
- Vedoucí odboru kanceláře SH ČMS, zástupce ředitele ÚHŠ, CHH
- Ředitel ÚHŠ, CHH, nejvyšší představitelé firmem ve kterých má SH ČMS majetkový podíl 
- Člen odborné rady SH ČMS
- Člen ÚKRR
- Člen VV SH ČMS
 
 
Příloha č. 5
 
OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SH ČMS
- Ředitel kanceláře SH ČMS
- Náměstek starosty SH ČMS, předseda ÚKRR 
- Starosta SH ČMS
 
 
Příloha č. 6
 
Nákres umístění odznaků a označení na stejnokroji
 
 
Příloha č. 7
 
Způsob rozmístění rozlišovacích znaků na stejnokroji
- Člen hudby
- Čestný starosta, velitel………
- Zasloužilý hasič, odznak ZH
- Pravý rukáv saka - znak
- Levý rukáv saka - domovenka, nášivka
 
 
Příloha č. 8
 
- Označení odborností mladých hasičů  
- Označení kolektivů mladých hasičů
- Výkonostní třídy mladých hasičů
 
 
Příloha č. 9
 
Vyobrazení:
- odznak na čepici
- knoflík na stejnokroj
- rozlišovací znaky
- rozety
- sutašky
- domovenka s nášivkou
- nášivka
- slavnostní šňůra
 
 
Příloha č. 10
 
Umístění odznaků a označení na stejnokroji mladých hasičů
 
 
Příloha č. 11
 
Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků - nákres, rozměry v mm
- na náramenících stejnokrojů
- na výložce pracovního stejnokroje

 

kategorie: