Úhradu členských příspěvků

Termín pro zaplacení členských příspěvků je prodloužen do 30. 6. 2021.

Příspěvky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH