Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu

Z důvodu změny oproti přechozím rokům, schválené dne 21. března 2019 Výkonným výborem SH ČMS, byl v letošním roce termín prodloužen. Správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup je nutné doručit do 10. dubna 2019 na adresu ÚORHS SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2, nebo zaslat na e-mail kolka(zavináč)dh.cz. Schválené přestupy budou zveřejněny na webu DH.cz

Ústřední odborná rada Hasičských soutěží současně upozorňuje:

Na postupová kola v požárním sportu mohou být připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR nebo ti kdo mají povolení k trvalému pobytu na území v ČR v příslušném OSH, nebo KSH. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné Směrnice hasičských soutěží. V případě nedodržení této podmínky bude postiženo celé družstvo vyřazením s příslušné soutěže.

.

 

kategorie: