Úrazové pojištění pro sport od 18. let věku

Český olympijský výbor uzavřel novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a. s.. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Od 01.01.2020 je úrazové pojištění sportovců SH ČMS od 18 let platné u Pojišťovny VZP, a. s.. Od tohoto data nebude HVP, a. s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

Nové pojištění u Pojišťovny VZP, a. s. se týká všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spollů.

Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (napřl. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se stane úraz během organizovaných nebo delegovaných společních cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obnobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě (upřesňujeme, že do zahraničí je nutné mít sjednané cestovní pojištění tak jako doposud).

Další informace zde, formuláře v příloze.

 

 

kategorie: