Uzavření kanceláře

Vzhledem k nařízení vlády o omezení volného pohybu osob, bude kancelář ode dne 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 uzavřena.

Veškeré požadavky budu vyřizovat telefonicky nebo emailem.

Termín pro zaplacení poplatků je podloužen do 30. 4. 2021.

Poplatky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH

Věřím, že nastalou situaci pochopíte.

Krásný den a pevné zdraví.Lucie Hyblerová

kancelář OSH Kolín

 

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín

Hasičká 80, Zibohlavy 280 02

tel: 602 271 855

Datum svěšení: 
Středa 31.Březen 2021