Vyhlášení školícího kurzu pro Rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlásila termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace Rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně.

Veškeré informace naleznete zde. Řádně vyplněnou přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 27.01.2019, na pozdě doručené  nebo neúplně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel.

kategorie: