Vyhlášení školícího kurzu pro Rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace Rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS I. stupně. Termín konání: 08. – 09.02.2020, místo konání Hotel Přibyslav nebo Centrum hasičského hnutí (CHH) Přibyslav. Informace v příloze.

kategorie: