Výzva MŮJ KLUB 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o dotace. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Jako podklad pro poskytnutí státní podpory pro rok 2020 budou použity údaje, vyplněné v žádosti, o členské základně spolku, která se vztahuje k dětem a mládeži do 23. let, a to do 30.09.2019. Za děti a mládež do 23 let se pro účely toho programu považují ročníky 1997 a mladší.

Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

Bližší info v příloze, dále zde.

kategorie: 
Datum svěšení: 
Pondělí 18.Listopad 2019