Zabezpečení valných hromad

Upozorňujeme vás na platné informace k zajištění Valných hromad Sborů dobrovolných hasičů za rok 2019, které musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2020. Vzhledem k tomu že rok 2020 je volební, je nutné zvolit výbor Sbor dobrovolných hasičů (starostu sboru, náměstky starosty sboru, členy výboru, členy jednotlivých rad atd).

Dle § 25 zákona se spolkového rejstříku zapisuje statutárního zástupce - starosta Sboru dobrovolných hasičů, řádně zvolený Valnou hromadou SDH.  Vzhledem k tomu že se uvádí den vzniku a zániku této funkce, je nutné, aby všechny sbory doložili na OSH Kolín i dokumenty, potvrzující platnost či aktualizaci těchto údajů. A to jak při znovuzvolení dosavadního starosty sboru, tak i při volbě nového starosty sboru.

Veškeré doklady je nutné v řádném termínu odevzdat do 31. ledna 2020 na OSH Kolín. Upozorňujeme, že mnohé formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte tedy ty z předchozích let. Platné vzory naleznete v příloze, některé jsou uloženy duplicitně, dle požadavků z jednotlivých sborů - v excelu i  pdf.

 

Zpráva o Valné hromadě SDH za rok 2019

- odevzdává každé SDH

 

Zápis do spolkového rejstříku

- Čestné prohlášení k výkonu funkce společně se souhlasem zapisované osoby do spolkového rejstříku

- Výpis valné hromady sboru, na které k volbě došlo

- odevzdává každé SDH

- OSH Kolín následně zajistí jejich předání ke zpracování

 

Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2019

- odevzdává každé SDH

 

Registrační list kolektivu mladých hasičů

- odevzdává každé SDH, které má ve své členské základně mladé hasiče = členy do 18. let. I v případě, že jen jednoho!

 

Registrační list sportovního oddílu

- odevzdává každé SDH, jehož členi vykonávají hasičský sport

 

Příloha k registračnímu listu

- odevzdává každé SDHUpozorňujeme také na povinnost uhradit členské příspěvky za rok 2020 v řádném termínu.

kategorie: