• Dotace Středočeský kraj - r. 2016

                                                                   

  Na webové stránce Krajského úřadu Středočeského kraje byly zveřejněny programy, ve kterých lze žádat o poskytnutí dotace.  Lhůta pro podání žádostí byla stanovena od 14. ledna 2016, 9:00 hodin, do 1. února 2016, 16:00 hodin

 • Shromáždění starostů SH ČMS přijalo důležité dokumenty  Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty pro činnost sdružení v dalším období.

 • Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji, historie a současnost II

  Krajský úřad Středočeského kraje připravuje 2. díl knihy (pamětní publikace) o dobrovolných hasičích Středočeského kraje a prostřednictvím Krajského sdružení SH ČMS nás požádal, abychom Vás kontaktovali s žádostí o doložení podkladů o Vašem sboru. SDH které již byli v prvním díle otisknuty se to netýká.

 • Výjezdy na včely, vosy a sršně

  Informujeme Vás, že OSH Kolín nezajišťuje výjezdy na likvidaci rojů a hnízd vozd, včel a sršňů. Nemá k tomuto výkonu žádné prostředky ani oprávnění. Stejně tak nemá k dispozici žádné vysoušeče, které by mohlo zapůjčit - ty zapůjčuje HZS pouze na žádost starosty obecního/městského úřadu, nelze půjčit přímo fyzické osobě - občanovi.

  Likvidace všel, vos a sršní - v urgentním případě se obraťte na linku 150 nebo 112, případně na místní jednotku PO.

  Podstatou výjezdu hasičů je provádění likvidace rojů pouze tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení. Hasiči vyjíždí likvidovat roje na veřejném prostranství, kdy hrozí pobodání dítěte nebo alergika, v případech, kdy se roj usadil na veřejné budově, dětském hřišti, mateřské školce apod.

  Hasiči nejsou deratizační firma a nevyjedou k zásahu na požádání každého. Musí vyhodnotit nebezpečnost situace. Když jednotka dorazí na místo a zjistí, že žádné nebezpečí nehrozí, zásah neprovede. V tomto případě může dokonce občana, který zneužil linku tísňového volání, pokutovat. Proto si občan musí sám podle svého uvážení, vyhodnotit situaci a dobře si rozmyslet, jestli hasiče zavolá nebo ne.

 • V. sjezd SH ČMS

  V sobotu 4. července 2015 se v Pardubicích konal V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterého se jako delegáti za OSH Kolín zúčastnili Kamila Havlínová – starostka OSH, Ing. Petr Beneš – náměstek starostky a Lucie Hyblerová, vedoucí kanceláře OSH Kolín.

  Starostou SH ČMS pro toto volební období byl zvolen Ing. Karel Richter, jeho náměstky pak Bc. Richard Dudek, Ing. Monika Němečková, Jan Slámečka, Lubomír Janeba a Ing. Jaroslav Salivar.  Předsedou Ústřední kontrolní revizní rady byl zvolen Ing. Jan Bochňák.

 • Úhrada členských příspěvků v r. 2015

  Upozorňujeme, že do 31. března 2015 měli být uhrazeny členské příspěvky.

  Aktualizace - seznam SDH s neuhrazenými příspěvky ke dni 28.11.2015

  Členové sborů, které neprovedly úhradu, nejsou pojištěni proti úrazu a nebude jim umožněn start na soutěžích pořádaných OSH nebo soutěžích Podlipanské ligy. Členům, kteří jsou současně členy JPO a ze strany obce nejsou pojištěni, tak nevzniká nárok na čerpání pojištění proti úrazu pří zásahové činnosti.

  Platbu je možné uskutečnit v hotovosti v kanceláři OSH, případně bezhotovostně na bankovní účet. V tomto případě nás prosím kontaktujte e-mailem pro odsouhlasení počtu členů a zaslání podkladů k platbě - čísla účtu a VS.

  SDH s neuhrazenými příspěvky ke dni 28.11.2015:

  Církvice, Mlékovice, Skvrňov a Toušice

 • Smuteční oznámení

  Ve středu 20. května 2015 zemřel  ve věku 93 let pan Josef Dobrovolný, držitel titulu Zasloužilý hasič.

  Čest jeho památce.

 • Miss hasička Středočeského kraje - HLASOVÁNÍ

  Dovolujeme si Vás informovat, že v soutěži Miss hasička Středočeského kraje 2015 za okres Kolín máme finalistku Anetu Nouzovskou z SDH Poříčany. V případě že by jste ji chtěli svým hlasem podpořit, prosíme o hlasování na webu Benešovského deníku, případně odeslání tištěných kuponů. Hlasování na internetu je možné v termínu 15. dubna -15. května 2015., hlasovat lze každou hodinu.

 • UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

  Ve dnech 3. 2. 2015, 6. 2. 2015 a 10. 2. 2015 bude kancelář OSH Kolín uzavřena.

  Dokumenty z Výročních valných hromad mají být odevzdány do 31.01.2015, kdo nestihne prosím zaslat elektronicky na sh.kolin@c-box.cz, případně ponechat v přízemí HZS Kolín ve stojanu Požární bezpečnosti, s. r. o.:

 • MISS hasička Středočeského kraje 2015

  Benešovský deník je mediálním partnerem soutěže MISS hasička Středočeského kraje 2015, která byla v těchto dnech vyhlášena. V případě že máte zájem se této soutěže zúčastnit a splňujete dané podmínky, zašlete přihlášku na OSH Benešov v termínu do 28. února 2015. Finále soutěže se uskuteční v sobotu 23. května 2015 na Hasičském dni na Konopišti.

Stránky