• Úhrada členských příspěvků v r. 2016

  Upozorňujeme, že do 31. března 2015 měli být uhrazeny členské příspěvky.

  Aktualizace - seznam SDH s neuhrazenými příspěvky ke dni 25.11.2016

 • Termíny soutěží 2016

  Datum Název Místo konání
  21.05.2016 Okresní kolo Hry Plamen Kolín
  22.05.2016 Okresní soutěž v požárním sportu a celoroční činnosti dorostu Kolín
  10.09.2016 Pohár starostky OSH v jednání
 • Provádění změn do spolkového rejstříku

  Termínu pro podávání změn do spolkového rejstříku pro SDH registrovaná pod OSH Kolín je od 4.3. do 25.3.2016.

 • Den hasičstva na svátek sv. Floriána

  Na den sv. Floriána 4. 5. 2016 je připravován Den českého hasičstva na Hradčanském náměstí a v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.  Na svátek ochránce a patrona českého hasičstva jste všichni zváni.

 • Nákup doplňků na vycházkovou uniformu - 1/2016

  OSH Kolín nabízí nákup doplňků na vycházkovou uniformu - jmenovky, šňůry, stuhy, rozety, znaky na čepice, knoflíky, rukávové nášivky, vyšívané výložky, …    V případě zájmu zašlete na e-mail OSH Kolín za Vaše SDH hromadnou objednávku. Úhrada při převzetí zboží.

  Pro objednání v prvním letošním termínu zašlete objednávku nejpozději do 3. února 2016.

 • Dotace Středočeský kraj - r. 2016

                                                                   

  Na webové stránce Krajského úřadu Středočeského kraje byly zveřejněny programy, ve kterých lze žádat o poskytnutí dotace.  Lhůta pro podání žádostí byla stanovena od 14. ledna 2016, 9:00 hodin, do 1. února 2016, 16:00 hodin

 • Shromáždění starostů SH ČMS přijalo důležité dokumenty  Na svém řádném zasedání konaném dne 24. října 2015 přijalo Shromáždění starostů Sdružení Čech, Moravy a Slezska zásadní dokumenty pro činnost sdružení v dalším období.

 • Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji, historie a současnost II

  Krajský úřad Středočeského kraje připravuje 2. díl knihy (pamětní publikace) o dobrovolných hasičích Středočeského kraje a prostřednictvím Krajského sdružení SH ČMS nás požádal, abychom Vás kontaktovali s žádostí o doložení podkladů o Vašem sboru. SDH které již byli v prvním díle otisknuty se to netýká.

 • Výjezdy na včely, vosy a sršně

  Informujeme Vás, že OSH Kolín nezajišťuje výjezdy na likvidaci rojů a hnízd vozd, včel a sršňů. Nemá k tomuto výkonu žádné prostředky ani oprávnění. Stejně tak nemá k dispozici žádné vysoušeče, které by mohlo zapůjčit - ty zapůjčuje HZS pouze na žádost starosty obecního/městského úřadu, nelze půjčit přímo fyzické osobě - občanovi.

  Likvidace všel, vos a sršní - v urgentním případě se obraťte na linku 150 nebo 112, případně na místní jednotku PO.

  Podstatou výjezdu hasičů je provádění likvidace rojů pouze tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení. Hasiči vyjíždí likvidovat roje na veřejném prostranství, kdy hrozí pobodání dítěte nebo alergika, v případech, kdy se roj usadil na veřejné budově, dětském hřišti, mateřské školce apod.

  Hasiči nejsou deratizační firma a nevyjedou k zásahu na požádání každého. Musí vyhodnotit nebezpečnost situace. Když jednotka dorazí na místo a zjistí, že žádné nebezpečí nehrozí, zásah neprovede. V tomto případě může dokonce občana, který zneužil linku tísňového volání, pokutovat. Proto si občan musí sám podle svého uvážení, vyhodnotit situaci a dobře si rozmyslet, jestli hasiče zavolá nebo ne.

 • V. sjezd SH ČMS

  V sobotu 4. července 2015 se v Pardubicích konal V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterého se jako delegáti za OSH Kolín zúčastnili Kamila Havlínová – starostka OSH, Ing. Petr Beneš – náměstek starostky a Lucie Hyblerová, vedoucí kanceláře OSH Kolín.

  Starostou SH ČMS pro toto volební období byl zvolen Ing. Karel Richter, jeho náměstky pak Bc. Richard Dudek, Ing. Monika Němečková, Jan Slámečka, Lubomír Janeba a Ing. Jaroslav Salivar.  Předsedou Ústřední kontrolní revizní rady byl zvolen Ing. Jan Bochňák.

Stránky