Ostatní

TERMÍNY SOUTĚŽÍ A OSTATNÍCH AKCÍ V ROCE 2020

Informujeme vás o termínech soutěží a ostatních akcí v roce 2020.

Poděkování za reprezentaci Středočeského kraje v hasičském sportu

Celkem 14 družstev a jednotlivců obdrželo poděkování za reprezentaci Středočeského kraje v hasičském sportu. Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje Oldřich Lacina jej předali v kategoriích Plamen, dorostenky, dorost, individuální soutěžící v kategorii dorost, družstev žen a družstev mužů.

Kurz trenérů požárního sportu III.třídy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo akreditovaný kurz  Trenérů požárního sportu III. třídy. Uskuteční se v termínu 22. - 23. února 2020 ve Sportovním centru Nymburk. Kapacita omezena, bližší informace v příloze, přihlášení do kurzu zde.

 

Pohár starostky OSH - výsledky

O pořádání letošního Poháru starostky OSH se přihlásil mateřský sbor starostky OSH Kolín, SDH Klučov. Jako tradičně šlo o soutěž v disciplíně požární útok pro kategorii muži a ženy; kdy bylo prvně hodnocení děleno na start s PS 12 s obsahem do 1500cm3 a s neomezeným výkonem.

Pohár starostky - r. 2019

Okresní sdružení hasičů Kolín za finanční podpory Města Kolín, ve spolupráci s SDH Klučov pořádá v neděli 1. září 2019 okresní soutěž Pohár starostky OSH v kategorii muži, ženy.

Přihlášky zasílejte v termínu do 23. srpna 2019.

Krajské kolo v požárním sportu r. 2019 - výsledky

O víkendu 15. - 16. června 2019 se v Kutné Hoře konalo Krajské kolo v požárním sportu kategorie ženy, muži. Z Okresního kola soutěže na něj postoupily ženy SDH Kšely a muži SDH Klučov. Gratulujeme k umístění a děkujeme oběma sborům za reprezentaci našeho okresu.

TERMÍNY SOUTĚŽÍ A OSTATNÍCH AKCÍ V ROCE 2019

Informujeme vás o termínech soutěží a ostatních akcí v roce 2019.

Upozorňujeme na změnu termínu Poháru starostky OSH Kolín.

Datum Místo konání soutěž
16.03.2019 Rostoklaty Zimní halová soutěž
18.05.2019 Kolín Okresní kolo hry Plamen
19.05.2019 Kolín Okresní soutěž v požárním sportu a soutěže dorostu
12.06.2019 Kunice Setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje
15.06.-16.06.2019 Kutná Hora Krajské kolo soutěže v požárním sportu
21.06.-23.06.2019 Mladá Boleslav Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu
29.06.-01.07.2019 Vlašim Mistrovství ČR hry Plamen
05.07.-07.07.2019 Svitavy Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu
30.08.-01.09.2019 Ústí nad Labem Mistrovství ČR v požárním sportu
neděle 01.09.2019 Klučov Pohár starostky OSH Kolín
15.09.2019 okres Mělník Krajské setkání přípravek Středočeského kraje
05.10.2019 Červený Hrádek Okresní kolo hry Plamen - ZPV
12.10.2019 Zásmuky výcvik jednotek JPO V
13.10.2019 Poříčany Branný závod dorostu
29.11.-01.12.2019 v jednání JPO - školení na motorové pily

Krajské kolo v požárním sportu - r. 2019

V příloze naleznete pozvánku a propozice Krajské soutěže v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů konané dne 8. června 2019 v Krchlebech a 15. - 16. června 2019 v Kutné Hoře. 

Okresní kolo PS a dorostu 2019 - výsledky

V neděli 19. května 2019 jsme na kolínském atletickém stadionu uspořádali Okresní soutěž v požárním sportu a kategorii dorostu. I tentokrát byl součástí soutěžního Okresní pohár.

Pohár starostky OSH - výzva pro pořadatele

Vážení přátelé, jako každý rok se chystáme uspořádat okresní soutěž v požárním útoku pro kategorii mužů a žen, tzn. "Pohár starostky".

Již po osmé za sebou se bude jednat o soutěž, jejíž organizaci nabízíme sborům okresu Kolín. Termín letošní soutěže byl stanoven na sobotu 7. září 2019.

Okresní soutěž v PS

Zveme Vás na Okresní kolo soutěže v požárním sportu, které se bude konat v neděli 19. května 2019 na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně. Soutěž je určena pro družstva Sborů dobrovolných hasičů okresu Kolín v kategorii dorost, ženy, muži.

Žádáme Vás o dodržení zaslání termínu přihlášek do 10. května 2019.

Přestupy PS 2019

Seznam akceptovatelných přestupů pro rok 2019 v kategorii muži, ženy.

Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu

Z důvodu změny oproti přechozím rokům, schválené dne 21. března 2019 Výkonným výborem SH ČMS, byl v letošním roce termín prodloužen. Správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup je nutné doručit do 10. dubna 2019 na adresu ÚORHS SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2, nebo zaslat na e-mail kolka(zavináč)dh.cz. Schválené přestupy budou zveřejněny na webu DH.cz

Ústřední odborná rada Hasičských soutěží současně upozorňuje:

Na postupová kola v požárním sportu mohou být připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR nebo ti kdo mají povolení k trvalému pobytu na území v ČR v příslušném OSH, nebo KSH. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné Směrnice hasičských soutěží. V případě nedodržení této podmínky bude postiženo celé družstvo vyřazením s příslušné soutěže.

Pohár starostky 2018 - výsledky

V sobotu 8. září 2018 se konala, ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Červený Hrádek, okresní soutěž Pohár starostky.

Pohár starostky - r. 2018

Okresní sdružení hasičů Kolín za finanční podpory Města Kolín, ve spolupráci s SDH Červený Hrádek pořádá v sobotu 8. září 2018 okresní soutěž Pohár starostky OSH v kategorii muži, ženy.

Přihlášky zasílejte v termínu do 1. září. 2018.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní