Ostatní

Krajské kolo v požárním sportu - r. 2019

V příloze naleznete pozvánku a propozice Krajské soutěže v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů konané dne 8. června 2019 v Krchlebech a 15. - 16. června 2019 v Kutné Hoře. 

Okresní kolo PS a dorostu 2019 - výsledky

V neděli 19. května 2019 jsme na kolínském atletickém stadionu uspořádali Okresní soutěž v požárním sportu a kategorii dorostu. I tentokrát byl součástí soutěžního Okresní pohár.

Pohár starostky OSH - výzva pro pořadatele

Vážení přátelé, jako každý rok se chystáme uspořádat okresní soutěž v požárním útoku pro kategorii mužů a žen, tzn. "Pohár starostky".

Již po osmé za sebou se bude jednat o soutěž, jejíž organizaci nabízíme sborům okresu Kolín. Termín letošní soutěže byl stanoven na sobotu 7. září 2019.

Okresní soutěž v PS

Zveme Vás na Okresní kolo soutěže v požárním sportu, které se bude konat v neděli 19. května 2019 na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně. Soutěž je určena pro družstva Sborů dobrovolných hasičů okresu Kolín v kategorii dorost, ženy, muži.

Žádáme Vás o dodržení zaslání termínu přihlášek do 10. května 2019.

Přestupy PS 2019

Seznam akceptovatelných přestupů pro rok 2019 v kategorii muži, ženy.

Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu

Z důvodu změny oproti přechozím rokům, schválené dne 21. března 2019 Výkonným výborem SH ČMS, byl v letošním roce termín prodloužen. Správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup je nutné doručit do 10. dubna 2019 na adresu ÚORHS SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2, nebo zaslat na e-mail kolka(zavináč)dh.cz. Schválené přestupy budou zveřejněny na webu DH.cz

Ústřední odborná rada Hasičských soutěží současně upozorňuje:

Na postupová kola v požárním sportu mohou být připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR nebo ti kdo mají povolení k trvalému pobytu na území v ČR v příslušném OSH, nebo KSH. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné Směrnice hasičských soutěží. V případě nedodržení této podmínky bude postiženo celé družstvo vyřazením s příslušné soutěže.

Pohár starostky 2018 - výsledky

V sobotu 8. září 2018 se konala, ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Červený Hrádek, okresní soutěž Pohár starostky.

Pohár starostky - r. 2018

Okresní sdružení hasičů Kolín za finanční podpory Města Kolín, ve spolupráci s SDH Červený Hrádek pořádá v sobotu 8. září 2018 okresní soutěž Pohár starostky OSH v kategorii muži, ženy.

Přihlášky zasílejte v termínu do 1. září. 2018.

Okresní kolo PS a dorostu 2018 - výsledky

V neděli 10. června 2018 na atletickém stadionu v Kolíně pokračoval soutěžní víkend soutěží v požárním sportu a dorostu. I v tento den patří poděkování za účast jak jednotlivcům dorostu, tak soutěžním družstvům v kategorii ženy, muži a dorost. Počasí nám sice nepřálo a po rozhodnutí vedoucích družstev byl v disciplíně požární útok pouze jeden pokus, ale i s tímto omezením byla soutěž řádně dokončena.

Pohár starostky OSH - výzva pro pořadatele

Vážení přátelé, jako každý rok se chystáme uspořádat okresní soutěž v požárním útoku pro kategorii mužů a žen, tzv. "Pohár starostky".

Již po sedmé za sebou se bude jednat o soutěž, jejíž organizaci nabízíme sborům okresů Kolín. Termín letošní soutěže byl stanoven na 8. září 2018.

Okresní soutěž v PS

Zveme Vás na Okresní kolo soutěže v požárním sportu, které se bude konat v neděli 10. června 2018 na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně. Soutěž je určena pro družstva Sborů dobrovolných hasičů okresu Kolín v kategorii dorost, ženy a muži.

Žádáme Vás o dodržení termínu zaslání přihlášek do 1. června 2018.

Přestupy PS 2018

Seznam akceptovatelných přestupů pro r. 2018 v kategorii muži, ženy.

Informace k novým pravidlům požárního sportu

Informace k novým pravidlům požárního sportu, vydaná Ústřední odbornou radou hasičských soutěží SH ČMS:

Nová směrnice bude připravena do podzimu 2018 tak, aby sbory dobrovolných hasičů měly dostatek času pro přípravu na další sezónu.

Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu

Správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup je nutné doručit do 31. března 2018 na adresu ÚORHS SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2, nebo zaslat na e-mail kolka(zavináč)dh.cz. Schválené přestupy budou zveřejněny do 11. dubna 2018 na webu DH.cz.

INFORMACE K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2018

Z důvodu obsazenosti atletického stadionu v Kolíně, budou okresní kola v letošním roce uspořádána v těchto termínech:

Okresní kolo hry Plamen

sobota 09.06.2018

Okresní soutěž v požárním sportu a dorostu

neděle 10.06.2018

Prosíme vezměte tyto datumy v potaz. Termíny soutěží v roce 2018 zde.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní