Bezpečné oslavy nového roku

Blíží se oslavy nového roku, které jsou tradičně oslavovány odstřelováním zábavné pyrotechniky, to nepochybně přináší různá nebezpečí, proto musíme k pyrotechnice přistupovat s opatrností a zodpovědností.

Kde zábavní pyrotechniku nakupovat?

Pyrotechnické výrobky kupujte pouze v kamenných obchodech, kde jsou zaručeny správné skladovací podmínky, které neovlivní funkčnost a bezpečnost výrobků. Produkty kupujte jen v původním balení, pokud je produkt poškozený, promáčknutý či navlhlý, raději ho nekupujte. U pyrotechniky se nevyplatí šetřit na kvalitě. Nekupujte pyrotechnické výrobky, na kterých chybí označení výrobce, návod v českém jazyce, datum použitelnosti a označení třídy nebezpečnosti.

Jak vhodně skladovat pyrotechniku?

Skladujte pyrotechniku v suchém prostředí a rozhodně ji neukládejte v blízkosti snadno zápalných látek, kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček.

Jak zábavní pyrotechniku používat?

Pyrotechnické produkty by se měly odpalovat pouze venku na volném prostranství. V žádném případě neodpalujte pyrotechniku z balkonů a v blízkosti hořlavých materiálů, stromů nebo parkujících aut. Při odstřelování pyrotechniky se pečlivě řiďte návodem.

Co když pyrotechnika selže?

Zásadně se nedotýkejte nevybuchlé pyrotechniky, nechte ji položenou na zemi a z bezpečné vzdálenosti ji zaházejte sněhem, popřípadě pískem nebo hlínou, aby se co nejdříve nevybuchlá pyrotechnika ochladila. Totéž platí u hořících zbytcích již vybuchlé pyrotechniky.

Můžeme svěřit odpálení zábavné pyrotechniky dětem?

V žádném případě nenechávejte děti odpalovat pyrotechniku, hrozí velké riziko zranění a popálení. Rodiče by toto nebezpečí neměli podceňovat.

Je nutné používat pyrotechniku při oslavě nového roku?

Nezapomínejte, že používání zábavné pyrotechniky můžete způsobit škody na majetku ale i zdraví. Myslete na vaše a sousedovi domácí mazlíčky, ale i na zvířata ve volné přírodě, které se nemohou schovat ve vašem obývacím pokoji. Zvířata mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku velmi trpí.

Oslavy nového roku jsou také spojeny s nadměrnou konzumací alkoholu, proto s pyrotechnikou nezacházejte v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk. Každý rok vyjíždějí záchranné složky k velkému počtu úrazů, nehod, popálenin a požárů, které vznikli špatným zacházením s pyrotechnikou.

Při možném vzniku požáru, se snažte v prvé řadě zachovat klid a neváhejte zavolat hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 a 112.

Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a úspěchu do nového roku 2022.

kategorie: