Bezúplatný převod nepotřebného majetku Celní správy na jednotky SDH

Předáváme Vám informaci z Generálního ředitelství cel o možnosti bezúplatného převodu nepotřebného majetku Celní správy na jednotky SDH v obcích.

Celní správa nabízí, mimo jiné, nepotřebná vozidla vybavená "Zvláštním výstražným zařízením", tedy majákem a sirénami. Tato vozidla lze v civilním sektoru provozovat právě jen u jednotek SDH.

Veškeré informace naleznete v příloze.