Soubory Rada velitelů

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu "Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2019 určené na stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice, pořízení nového dopravního automobilu či pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

HZS Stř. kraje - přeladění radiové sítě

V příloze Vám přikládáme informace pro velitele jednotek o přeladění analogové radiové sítě HZS Středočeského kraje.

Školení jednotek JPO V

V neděli 25. března 2018 uspořádala Rada represe OSH Kolín, ve spolupráci s JPO III Starý Kolín a JPO III Zásmuky, v Zásmukách školení pro členy jednotek JPO V.

Pozvánka na školení pro členy JPO V

OSH Kolín zve členy JPO V na školení jednotek, které se uskuteční v neděli 25. března 2018 v Zásmukách.

Školení je určeno pro členy těch sborů dobrovolných hasičů na okrese Kolín, jejichž jednotky jsou zařazeny do kategorie JPO V. Cvičení není soutěžní a bude zaměřeno na jednotky s malým počtem výjezdů a se základním vybavením. Závazné přihlášky posílejte do 18. března 2018, kapacita omezena.

Odborná příprava JPO, prodej nadbytečné techniky

Vážení kolegové, prostřednictvím obecních úřadů by s k vám v nejbližší době měli dostat dokumenty obsažené v příloze. Jedná se o nabídku nadbytečné techniky a informace k pravidelné odborné přípravě velitelů jednotek, velitelů družstev, velitelů požárních hlídek a strojníků.

J. Bernard, vedoucí OORR

Novela zákona o silničním provozu

Zdroj: Požáry.cz

Novela zákona o silničním provozu upraví podmínky řízení vozidel pro přepravu osob, hasičů se však nedotkne. Bližší informace naleznete v článku na portálu Požáry.cz zde.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje pro JSDHO v roce 2018

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu  "Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictví krajů a hl. m. Prahy". Výzva "Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2018".

JSDH - Výcvikový rok 2018

HZS ČR na základě Pokynu generálního ředitele HSZ ČR č. 57/2013 vyhlašuje témata, která mají být v roce 2018 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Přehled v příloze ve formátu word a pdf.

Rozpis kurzů pro členy JSDHO - I. pololetí 2018

Plán odborných kurzů v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele na I. pololetí roku 2018.

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně

Ústřední odborná rada represe vyhlašuje dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Termín: 16. února 2018, místo konání Hotel Přibyslav.

Školení práce s motorovou pilou

V příloze naleznete Pozvánku ke školení práce s motorovou pilou, určené pro členy JPO, které se koná v termínu 10. - 11. listopadu 2017 v Ovčárech. Předběžné nahlášení účasti zašlete e-mailem do 30.09.2017, více informací v příloze.

Metodický pokyn k získání odbornosti SH ČMS - strojník

Kancelář SH ČMS vydala dne 23.03.2017 Metodický pokyn k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární represe, vč. podmínek k získání odznaků odbornosti  SH ČMS "STROJNÍK".

Metodický pokyn k získání odbornosti SH ČMS - velitel

Kancelář SH ČMS vydala 23.03.2017 Metodický pokyn k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární represe, vč. podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS "VELITEL".

Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje

Informujeme Vás, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo strukturu dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2017. Čerpat je možné např. z těchto fondů:Fond hejtmana Středočeského kraje - žádost o poskytnutí dotace nebo o dar se podává ve lhůtě ode dne 20.03.2017 od 9.00 hod do dne 18.12.2020 do 14.00 hod. Bližší info zde.Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence - lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 18.04.2017 od 9.00 hod do 24.04.2017 do 16.00 hod. Bližší info zde.Financování jednotek SDH - termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS je stanoven v době od 18.04.2017 od 9.00 hod do 24.04.2017 do 16.00 hod. Žádá zřizovatel = obec! Bližší info zde.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje pro JSDHO v roce 2017

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo na rok 2017 nové Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Soubory Rada velitelů