Soubory Rada velitelů

Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje

Na webové stránce Krajského úřadu Středočeského kraje byla zveřejněna informace o poskytnutí dotací dle Programů 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů.

Datum jednání: 29.04.2019, číslo: 18/2019

Číslo usnesení: 013-18/2019/ZK

Účelová investiční dotace pro jednotky JSDH obcí - pro rok 2020

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu "Účelová investiční dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2020.

Pozvánka na školení pro členy JPO V

UPOZORNĚNÍ - Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO, o novém podzimním termínu budete informováni. Děkujeme za pochopení.

OSH Kolín zve členy JPO V na školení jednotek, které se uskuteční v sobotu 23. března 2019 v Zásmukách pod dozorem hasičů z jednotek kategorie JPO III a JPO II.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí I. část - Zabezpečení akceschopnosti

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu "Účelová neinvestiční dotace jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV GŘ HZS ČR".

JSDH - Výcvikový rok 2019

HZS ČR na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013 vyhlašuje témata, která mají být v roce 2019 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků.

Přehled v příloze.

Plán odborné přípravy na rok 2019

Do datových schránek obcí a měst v působnosti HZS Středočeského kraje, Územního odboru Kolín byly odeslány informace k odborné přípravě velitelů jednotek, velitelů družstev, velitelů požárních hlídek, strojníků a jednotek sboru dobrovolných hasičů obce předurčených pro zásahy na dopravních nehodách.

Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje

Informujeme Vás, že v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 byly dne 7.12.2018 Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje, vyhlášeny Programy 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programech 2019 stanovena od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.

Bezúplatný převod nepotřebného majetku Celní správy na jednotky SDH

Předáváme Vám informaci z Generálního ředitelství cel o možnosti bezúplatného převodu nepotřebného majetku Celní správy na jednotky SDH v obcích.

Celní správa nabízí, mimo jiné, nepotřebná vozidla vybavená "Zvláštním výstražným zařízením", tedy majákem a sirénami. Tato vozidla lze v civilním sektoru provozovat právě jen u jednotek SDH.

Nabídka kurzů odborné přípravy na Praze-východ

Na okrese Praha-východ jsou v prosinci vyhlášeny kurzy na Velitele, Strojníky, Techniky ochrany obyvatelstva atd., které zajišťuje škola Bílé Poličany o víkendu 7.-9.12.2018.

Všechny poprosím, kdo bude mít zájem, napište mi na e-mail radaveliteluosh-pv(zavináč)seznam.cz nejpozději do 25.10.2018, všichni zájemci dostanou následně informaci k vyplnění přihlášek.

Odborná příprava nositel dýchací techniky

Odborná příprava nositel dýchací techniky bude provedena 6. října 2018 od 8:00 hod. na stanici HZS Kolín a 6. října 2018 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany – teoretická část. Praxe bude vykonána v souladu se sbírkou pokynů na polygonu Příbram (úhrada nákladů 310,00 Kč) některou sobotu po absolvování teoretické části (říjen – listopad) domluva termínu na odborné přípravě.

Nabídka neupotřebitelného materiálu HZS

V příloze naleznete nabídku neupotřebitelného materiálu HZS Středočeského kraje.

Pozvánka na kurz Technik ochrany obyvatelstva

V příloze naleznete pozvánku a přihlášku na kurz Technik ochrany obyvatelstva, který pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v termínu 12. - 13. října 2018 v Kamenici.

Účelová neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo výzvu k poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018.

DA Avia - přeprava osob od 01.07.2018

Na základě informace z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR informujeme sbory které se svolením obce využívají dopravní automobil Avia na dopravu členů sboru na soutěže, že od 1. července 2018 je v platnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Rozpis kurzů pro členy JSDHO - II. pololetí 2018

Plán odborných kurzů v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany na 2. pololetí roku 2018.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Soubory Rada velitelů