Odborná příprava nositel dýchací techniky

Odborná příprava nositel dýchací techniky bude provedena 6. října 2018 od 8:00 hod. na stanici HZS Kolín a 6. října 2018 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany – teoretická část. Praxe bude vykonána v souladu se sbírkou pokynů na polygonu Příbram (úhrada nákladů 310,00 Kč) některou sobotu po absolvování teoretické části (říjen – listopad) domluva termínu na odborné přípravě.

Na odbornou přípravu je nutné mít lékařskou prohlídku pro nositele DT. Přihlášky ve formě platného lékařského posudku zájemci zašlou do  30. září 2018 na adresu vlastimil.soukup(zavináč)sck.izscr.cz. Pro výcvik na stanici HZS bude mít každý účastný člen pro teoretickou část na učebně pracovní stejnokroj PS II a polobotky, pro praktický výcvik zásahový oblek, zásahovou obuv, zásahové rukavice, ochrannou kuklu (pokud má jednotka ve výbavě), zásahovou přilbu a kompletní dýchací přístroj (Satrun S5, S7, Dräger ….) včetně masky pro používaný typ přilby a lékařský posudek v originále k nahlédnutí. Dotazy zodpoví nprap. Vlastimil Soukup 950 885 153, 777 422 261.

mjr. Ing. Josef Kudrna

vedoucí pracoviště IZS a služeb

HZS Středočeského kraje

územní odbor Kolín Polepská 634

280 02 Kolín

Telefon :  950885106

Mobilní telefon : +420602473237

E-mail: josef.kudrna(zavináč)sck.izscr.cz