DA Avia - přeprava osob od 01.07.2018

Na základě informace z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR informujeme sbory které se svolením obce využívají dopravní automobil Avia na dopravu členů sboru na soutěže, že od 1. července 2018 je v platnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Tato změna byla nutná na základě harmonizace národních předpisů se směrnicí Evropské komise ES 2006/126 a týká se hlavně rozlišení skupin řidičského oprávnění C, C1 a D, D1 dle požadavků uvedené směrnice ES.

U automobilů AVIA záleží na provedení, zásadním parametrem je "počet osob" uvedených v technickém průkazu automobilu.

Podle platných právních předpisů je možné řídit se skupinou řidičského oprávnění C, případně C1, automobil nejvýše pro 8 osob kromě řidiče. Pro přepravu více jak 8 osob je zapotřebí řidičské oprávnění skupiny D, případně D1. Plné znění je možné najít v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Tyto podmínky se vztahují i na automobily jednotek požární ochrany. To znamená, že pokud máte automobil Avia pro 8 osob kromě řidiče (8+1), postačuje Vám řidičský průkaz skupiny C, případně C1. Pokud máte automobil AVIA pro více než 8 osob kromě řidiče, musí mít řidič průkaz skupiny D, případně D1 (nejvíce 16 osob kromě řidiče).

Řidič vozidel s právem přednosti jízdy dále musí mít platnou zdravotní prohlídku a musí být starší 21let.