Dotace pro JPO - leden 2016

Informace ohledně poskytování dotací na reprodukci požární techniky pro jednotky SDH obcí, organizované Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Dotace je určena na nákup dopravních automobilů a na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek SDH obcí. Možnost získat finanční prostředky mají všechny jednotky požární ochrany bez rozdílu kategorie, tedy i JPO V.

Zdroj: www.hzscr.cz , www.dh.cz