MĚSÍC DÁRCŮ KRVE

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín

Vás vyzývá k akci

LISTOPAD - MĚSÍC DÁRCŮ KRVE

Od 2. listopadu do 27. listopadu (mimo 16.11.) můžou pravidelní dárci i nováčci navštívit Transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Kolín (Žižkova ul. 146) v odběrové dny bez pozvánky.

Vstup pouze s rouškou nebo jinak zakrytými ústy a nosem. Při vstupu do budovy Vám bude změřena teplota a k dispozici bude dezifekce.

K tradičnímu vyhodnocení akce „Daruj krev s hasiči“  se přihlásíte zasláním kopie legitimace dobrovolného dárce krve na email: rada.prevence@oshkolin.cz.

Svou příslušnost k dobrovolným hasičům prokážete průkazem SH ČMS a účastí ve stejnokroji Vašeho sboru (týmové tričko, uniforma či pracovní stejnokroj).

Prosíme Vás o zaslání Vaších fotografií, které po skončení akce zveřejníme na webových stránkách a facebooku OSH Kolín. Fotografie nám také zašlete na výše uvedený email rady prevence.

Dárcem krve či krevní plazmy se může stát:

Osoba v dobrém zdravotním stavu, která splňuje podmínky dárcovství

V případě pozitivity na Covid - 19, je možné darovat 14 dní po uzdravení

Před návštěvou si na webových stránkách zkontrolujte zdali není Transfuzní oddělení uzavřeno.

Za účelem darování hyperimunní covidové plazmy se můžete obrátit na níže uvedená zařízení:

1. ÚVN Praha Střešovice - transfuzní oddělení, expedice

telefon: 973 203 217 (po – pá 7.00 – 15.00 hod.)

e-mail: ohbk@uvu.cz

2. Ústav hematologie a krevní transfuze

U nemocnice 1, Praha 2

telefon: 221 977 347 (po – pá 7.00 – 15.00 hod.)

3. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - transfuzní oddělení

Šrobárova 50, Praha 10, Vinohrady

telefon: 267 162 654 (po – pá 7.00 – 15.00 hod.)

Děkujeme, že darujete krev a těšíme se z Vaší účasti

Kamila Havlínová

starostka OSH Kolín

kategorie: 
Příloha: