Ostatní

Evidence odevzdaných dokladů a úhrada příspěvků, r. 2018

Upozorňujeme, že do 31. března 2018 měli být uhrazeny členské příspěvky.

Aktualizace: SDH s neuhrazenými příspěvky ke dni 4. listopadu 2018:

Černé Voděrady, Vrátkov, Zalešany.

Členové sborů, které neprovedli úhradu, nejsou pojištěni proti úrazu a nebude jim umožněn start na soutěžích nebo účast na akcích pořádaných OSH, ani soutěžích Podlipanské ligy. Členům sborů, kteří jsou současně členy JPO a ze strany obce nejsou komerčně pojištěni, nevzniká nárok na čerpání pojištění proti úrazu při zásahové činnosti.

Platbu je možné uskutečnit v hotovosti v kanceláři OSH, případně bezhotovostně na bankovní účet. V tomto případě nás prosím kontaktujte e-mailem pro odsouhlasení počtu členů a zaslání podkladů k platbě - čísla účtu a VS.

 

Uplynulé termíny:

do 31.01.2018 odevzdání dokladů

do 31.03.2018 úhrada členských příspěvků

Platba členských příspěvků

Upozorňujeme na termín úhrady členských příspěvků jednotlivých SDH do 31. března 2014.

V případě jejich neuhrazení nejsou členové SDH pojištěni proti úrazu.

Smuteční oznámení

V neděli 1. září 2013 zemřel pan Jaroslav Pačes, dlouholetý člen SDH Kostelec nad Černými lesy, držitel titulu Zasloužilý hasič. 


Čest jeho památce.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V měsíci srpnu bude kancelář OSH Kolín z provozních důvodů uzavřena. V případě potřeby lze kontaktovat L. Hyblerovou e-mailem; nebo v rámci otevírací doby kanceláře na telefonu. Po dohodě je možné domluvit si schůzku v kanceláři OSH. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V úterý 30. dubna 2013 bude kancelář OSH Kolín uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V termínu 1. - 8. března 2013 bude kancelář OSH Kolín z technických důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

 

V pátek 15. 02. 2013 bude kancelář OSH Kolín z důvodu nemoci uzavřena.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V pátek 28. 12. 2012 bude kancelář OSH Kolín uzavřena.

Povinnost zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Na základě zapsání do spolkového rejstříku jsou SDH povinna zveřejňovat Přehled o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky.

V příloze naleznete potřebné formuláře. Pokud budete mít zájem zaslat přes OSH Kolín přehledy v pdf zašlete na e-mail OSH Kolín do 11. prosínce 2019.

Evidence odevzdaných dokladů a úhrada příspěvků, r. 2019

Upozorňujeme, že do 31. března 2019 měly být uhrazeny členské příspěvky.

Zástupci jednotlivých SDH byli žádáni, aby v řádném termínu odevzdali dokumenty a uhradili členské příspěvky. Přehled zde, seznam SDH s neuhrazenými příspěvky je aktualizovaný ke dni 28.května 2019:

 Křečhoř,  Vlkančice, Vrátkov, Zalešany.

Členové sborů, které neprovedly úhradu, nejsou pojištěni proti úrazu a nebude jim umožněn start na soutěžích nebo účast na akcích pořádaných OSH, ani soutěžích Podlipanské ligy. Členům sborů, kteří jsou současně členy JPO a ze strany obce nejsou komerčně pojištěni, nevzniká nárok na čerpání pojistné události v případě úrazu při zásahové činnosti.

Pozvánka na školení pro pokladníky

V příloze naleznete pozvánku ke školení pro pokladníky a revizory, které pořádá OSH Kolín ve čtvrtek 28. listopadu 2019, přihlášky je nutné odeslat do 22. listopadu 2019.

Žehnání hasičského praporu Okresního sdružení hasičů Kolín

Dne 9.11. proběhlo v chrámu Sv. Bartoloměje slavnostní žehnání praporu Okresního sdružení hasičů Kolín. Prapor, symbolizující  jednotu a sounáležitost všech hasičů, dosud na okrese Kolín chyběl. Právě tato symbolika se však projevila už při jeho pořízení, neboť potřebné prostředky, nutné k jeho získání, byly shromážděny ze 100% z darů členů, sborů, obcí, měst  a dalších organizací a fyzických osob.

UPOZORNĚNÍ - vyhodnocení skupin sborů r. 2019

Dovolujeme si vám připomenout, že v roce 2019 poprvé probíhá na našem okrese soutěž skupin sborů. Cílem je podpořit vznik nových vazeb zejména mezi geograficky blízkými hasičskými sbory, vytvořit tradice nových aktivit či povzbuzení činnosti v méně aktivních sborech.

 

Žehnání hasičského praporu OSH Kolín

Slavnostní představení a žehnání hasičského praporu Okresního sdružení hasičů Kolín se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v 10:00 hodin v chrámu Sv. Bartoloměje v Kolíně.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní