Ostatní

Evidence odevzdaných dokladů a úhrada příspěvků, r. 2018

Upozorňujeme, že do 31. března 2018 měli být uhrazeny členské příspěvky.

Aktualizace: SDH s neuhrazenými příspěvky ke dni 17. července 2018:

Barchovice, Černé Voděrady, Dolní Chvátliny, Chotouchov, Křečhoř, Vlkánčice, Vrátkov, Zalešany.

Členové sborů, které neprovedli úhradu, nejsou pojištěni proti úrazu a nebude jim umožněn start na soutěžích nebo účast na akcích pořádaných OSH, ani soutěžích Podlipanské ligy. Členům sborů, kteří jsou současně členy JPO a ze strany obce nejsou komerčně pojištěni, nevzniká nárok na čerpání pojištění proti úrazu při zásahové činnosti.

Platbu je možné uskutečnit v hotovosti v kanceláři OSH, případně bezhotovostně na bankovní účet. V tomto případě nás prosím kontaktujte e-mailem pro odsouhlasení počtu členů a zaslání podkladů k platbě - čísla účtu a VS.

 

Uplynulé termíny:

do 31.01.2018 odevzdání dokladů

do 31.03.2018 úhrada členských příspěvků

Platba členských příspěvků

Upozorňujeme na termín úhrady členských příspěvků jednotlivých SDH do 31. března 2014.

V případě jejich neuhrazení nejsou členové SDH pojištěni proti úrazu.

Smuteční oznámení

V neděli 1. září 2013 zemřel pan Jaroslav Pačes, dlouholetý člen SDH Kostelec nad Černými lesy, držitel titulu Zasloužilý hasič. 


Čest jeho památce.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V měsíci srpnu bude kancelář OSH Kolín z provozních důvodů uzavřena. V případě potřeby lze kontaktovat L. Hyblerovou e-mailem; nebo v rámci otevírací doby kanceláře na telefonu. Po dohodě je možné domluvit si schůzku v kanceláři OSH. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V úterý 30. dubna 2013 bude kancelář OSH Kolín uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V termínu 1. - 8. března 2013 bude kancelář OSH Kolín z technických důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

 

V pátek 15. 02. 2013 bude kancelář OSH Kolín z důvodu nemoci uzavřena.

UPOZORNĚNÍ - uzavření kanceláře

V pátek 28. 12. 2012 bude kancelář OSH Kolín uzavřena.

MŠMT - dotační program MŮJ KLUB

Porada vedení MŠMT na svém čtrnáctém jednání 3. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB. Druhá část byla schválena 26. dubna 2018, třetí část 30. května 2018, čtvrtá část 26. června 2018, pátá část 31. července 2018. Další projekty jsou průběžně vyhodnocovány a vysledky budou postupně zveřejňovány.

NOVÉ informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů na podnět mnoha spolků zveřejnil odpovědi na často kladené otázky, na jejichž základě se následně přepracovala vnitřní legislativa SH ČMS. Nově se mění přihláška člena a rozděluje se na přihlášku a) HASIČ b) MLADÝ HASIČ. Souhlas člena se zpracováním údajů není potřeba (člen se jen musí seznámit jaké údaje o něm SH ČMS zpracovává).

Zajištění občerstvení na okresních kolech

Okresní sdružení hasičů Kolín pořádá v termínu 9. - 10. června 2018 na atletickém stadionu v Kolíně okresní kolo hry Plamen, dorostu a požárního sportu.

Statut Aktivu Zasloužilých hasičů

Výkonný výbor SH ČMS schválil dne 22. března 2018 Statut Aktivu Zasloužilých hasičů, jehož smyslem je sjednocení práce s držiteli tohoto titulu, tak aby péče o ně neskončila udělením tohoto nejvyššího vyznamenání. Soustavná péče o ně bude tak nejlepším oceněním jejich dlouholeté a poctivé práce, kterou pro naši organizaci vykonali.

Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR

V příloze naleznete materiál, který se zaobírá vysvětlením Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, které si klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů.

Jednání VV OSH Kolín v Přibyslavi

V sobotu 3. února 2018 se konalo jednání Výkonného výboru OSH Kolín v Hotel Přibyslav, po kterém následovala návštěva místního hasičského muzea při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Foto zde.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní