POOD 2018

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo metodický pokyn starosty SH ČMS pro 44. ročník soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže" pro rok 2018.

Soutěž je organizována pro zařízení školská (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, gymnázia a speciální školy) a mimoškolská (DDM, SDH, skauty apod.);  a probíhá v několika věkových kategoriích. Dělí se na tři části - literární, výtvarnou a zpracovanou s pomocí digitálních technologií.

Veškeré informace naleznete v příloze, termín odevzdání prací na OSH Kolín je do 16.03.2018.

kategorie: