Přehled o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Na základě zapsání do spolkového rejstříku jsou SDH povinna zveřejňovat Přehled o majetku a závazcích nebo účetní závěrky. V příloze naleznete potřebné formuláře, které zašlete na e-mail OSH Kolín do konce měsíce listopadu.

V případě potřeby mne kontaktujte.

Lucie Hyblerová, vedoucí kanceláře OSH Kolín

kategorie: