Setkání delegátů sborů okresu Kolín

Dnes se setkali delegáti sborů okresu Kolín, aby opět po roce zhodnotili svou činnost a stanovili si cíle na nadcházející rok. Ikdyž  činnost v roce 2021 ovlivnila ještě coronavirova krize, přesto byli s konečným výsledkem ve všech oblastech spokojeni. Současně si všichni společně nastavili náročné cíle pro rok 2022. Pozitivní je, že ve všech zprávách, včetně diskusních příspěvků hostů, zaznívalo poděkování všem, kteří přidali v uplynulém roce ruku k dílu. Tradičně došlo k ocenění členů VV OSH, předání dárků dárcům krve i připomenutí významných výročí sborů.

kategorie: