Školení preventistů

OSH Kolín – odborná rada prevence pořádá školení preventistů odbornosti III. a obnovy III. a II. Školení je určené pro členy SH ČMS spadající pod OSH Kolín. Propozice a testové otázky naleznete v příloze.

Příklady činnosti preventisty: mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence, zaměřuje svou aktivitu na preventivně výchovnou činnost, odpovídá výboru sboru za plnění úkolů na úseku požární prevence, v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích nebo na sociálních sítích.

Občerstvení a studijní pomůcky zajištěny.

Více informací naleznete v příloze. Přihlásit se můžete do 28.2. 2022 na https://forms.gle/sFDaNJKhKu1GpuqV9

Více informaci na tel. 731 549 952 - Milan Bug

Bližší informace o místě konání kurzu a protiepidemiologických opatření budou přihlášení informováni včas.

kategorie: