Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR

V příloze naleznete materiál, který se zaobírá vysvětlením Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, které si klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů.

Evidenční program SH ČMS je zabezpečen více než nařízení ukládá, jedná se však o ochranu následně zpracovávaných osobních údajů (zabezpečení kanceláří, počítačů, skříní atd.)

Kancelář SH ČMS se touto problematikou intenzivně zaobírá - spolupracuje se Svazem měst a obcí, Sdružením sportovních svazů a Českou radou dětí a mládeže, která právě vypracovala materiál k uklidnění spolků, ze kterého vycházela. Je připravována Směrnice k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

kategorie: