Stanovisko Vedení SH ČMS k plánovaným jednáním orgánů SH ČMS

Vedení SH ČMS na svém jednání 20. října 2020 mimo jiné projednalo materiál Návrh na řešení situace vzniklé případným odložením VI. Sjezdu SH ČMS. Materiál byl upraven a byla stanovena následující doporučení, které naleznete na stránkách SH ČMS.

kategorie: