Statut Aktivu Zasloužilých hasičů

Výkonný výbor SH ČMS schválil dne 22. března 2018 Statut Aktivu Zasloužilých hasičů, jehož smyslem je sjednocení práce s držiteli tohoto titulu, tak aby péče o ně neskončila udělením tohoto nejvyššího vyznamenání. Soustavná péče o ně bude tak nejlepším oceněním jejich dlouholeté a poctivé práce, kterou pro naši organizaci vykonali.

kategorie: