Účelová neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo výzvu k poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018.

Z této každoročně vyhlašované dotace lze podat žádost na úhradu nákladů spojených s absolvovanou odbornou přípravou či výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Žádosti je možné podat u HZS ČR nejpozději do 17. srpna 2018.

Veškeré informace naleznete zde