Upozorňujeme na odevzdání hlášení za rok 2020

Tiskopisy lze zaslat elektronicky nebo odevzdat do kanceláře OSH ( nechat ve schránce). Připomínáme také platbu členských příspěvků, poplatky lze hradit bezhotovostně na účet 313 41 51/0100 var. symbol Vaše registrační číslo SDH.

Veškeré tiskopisy naleznete tady

kategorie: